Chuyển tới nội dung

Cơ cấu tổ chức

 BỘ MÔN PHÁP LUẬT

Hiện nay, Bộ môn có 13 cán bộ, giảng viên, 100% giảng viên có trình độ thạc sĩ, trong đó, có 01 giảng viên có học vị tiến sĩ, 04 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh tại các cơ sở giáo dục, đào tạo luật có uy tín. Tập thể giảng viên đều được đào tạo chính quy, có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cao, tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với sinh viên. 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

CHUYÊN NGÀNH

CHỨC VỤ

1

Trần Lệ Thu

 

Tiến sỹ

Luật

Trưởng bộ môn

2

Phạm Quang Phương

 

Thạc sỹ, ncs

Luật

Phó bộ môn

3

Vũ Thị Thùy Dung

 

Thạc sỹ, ncs

Luật

Giảng viên

4

Bùi Thị Thu Hường

 

Thạc sỹ

Luật

Giảng viên

5

Nguyễn Thị Phương Hồng

 

Thạc sỹ

Luật

Giảng viên

6

Trần Nguyễn Thị Tâm Đan

 

Thạc sỹ, ncs

Luật

Giảng viên

7

Nguyễn Thị Thanh Hiền

 

Thạc sỹ

Luật

Giáo viên chủ nhiệm

8

Phạm Thị Ngọc Thúy

 

Thạc sỹ

Luật

Giảng viên

9

Tống Thị Huyền Trang

 

Thạc sỹ

Luật

Giảng viên
10Nguyễn Quý Phương AnhThạc sỹLuật

Giảng viên

 

11

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

 

Cử nhân

Luật

Trợ giảng
12

Đỗ Thị Châu Anh

 

Cử nhân

Luật

Trợ giảng
13

Hoàng Thị Khánh Hoàn

 

Cử nhân

Luật

Trợ giảng

14

Nguyễn Thị Thương

 

Cử nhân 

Luật

Trợ gảng

15Triệu Thu Hương      Củ nhân            Luật Giáo viên chủ nhiệm

 

 

 

Liên hệ: Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội

P510, Số 41 A đường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0902 130 130 I Email: dcac@hunre.edu.vn