Chuyển tới nội dung

Cơ cấu tổ chức

 BỘ MÔN PHÁP LUẬT

Hiện nay, Bộ môn có 19 cán bộ, giảng viên, trợ giảng trong đó 100% giảng viên có trình độ thạc sĩ, có 01 giảng viên có học vị tiến sĩ, 04 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh tại các cơ sở giáo dục, đào tạo luật có uy tín. Tập thể giảng viên đều được đào tạo chính quy, có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cao, tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với sinh viên. 

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

CHUYÊN NGÀNH

CHỨC VỤ

1

Trần Lệ Thu

Tiến sỹ

Luật

Trưởng bộ môn

2

Phạm Quang Phương

Thạc sỹ, ncs

Luật

Phó bộ môn

3

Vũ Thị Thùy Dung

Thạc sỹ, ncs

Luật

Giảng viên

4

Bùi Thị Thu Hường

Thạc sỹ

Luật

Giảng viên

5

Nguyễn Thị Phương Hồng

Thạc sỹ

Luật

Giảng viên

6

Trần Nguyễn Thị Tâm Đan

Thạc sỹ, ncs

Luật

Giảng viên

7

Nguyễn Thị Thanh Hiền

Thạc sỹ

Luật

Giáo viên chủ nhiệm

8

Phạm Thị Ngọc Thúy

Thạc sỹ, ncs

Luật

Giảng viên

9

Tống Thị Huyền Trang

Thạc sỹ

Luật

Giảng viên

10

Nguyễn Quý Phương Anh

Thạc sỹ

Luật

Giảng viên

11

Ngô Thế Anh

Thạc sỹ

Luật

Giảng viên

12

 

Nguyễn Thùy Dung

 

Thạc sỹ

Luật

Giảng viên

13

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Thạc sỹ

Luật

Giảng viên

14

Đỗ Thị Châu Anh

Học viên CH

Luật

Trợ giảng

15

Hoàng Thị Khánh Hoàn

Học viên CH

Luật

Trợ giảng

16

Vũ Quỳnh Phương 

Học viên CH

Luật

Trợ giảng

17

Nguyễn Thị Tú Anh 

Học viên CH

Luật

Trợ giảng

18

Nguyễn Thị Thương

Cử nhân

Luật

Trợ gảng

19

Triệu Thu Hương

Cử nhân

Luật

Giảng viên chủ nhiệm

 

 

Liên hệ: Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội

P510, Số 41 A đường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0902 130 130 I Email: dcac@hunre.edu.vn