Chuyển tới nội dung

Lịch sử phát triển

BỘ MÔN PHÁP LUẬT: TẬP THỂ CÓ NHIỀU THÀNH TÍCH VÀ TRIỂN VỌNG TRONG ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

Bộ môn Pháp luật được thành lập theo Quyết định số 896/QĐ-TĐHHN, ngày 16/5/2011của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Trụ sở chính: Số 41, đường Phú Diễn - Phường Phú Diễn – Bắc Từ Liêm - Hà Nội.

Hiện tại  Bộ môn gồm có: 01 Trưởng bộ môn; 01 Phó trưởng bộ môn.

Bộ môn có 22 cán bộ, giảng viên cơ hữu, 100% giảng viên có trình độ thạc sĩ, trong đó, có 03 giảng viên có học vị tiến sĩ, 02 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh ở các cơ sở giáo dục, đào tạo luật có uy tín. Giảng viên trong bộ môn được đào tạo phân bổ chuyên sâu đủ các chuyên ngành: luật kinh tế, luật dân sự, luật hình sự, luật hành chính, lý luận nhà nước và pháp luật.

Tập thể giảng viên đều được đào tạo chính quy, có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cao, tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với sinh viên. 

Bên cạnh số giảng viên cơ hữu, bộ môn còn hợp tác với nhiều nhà khoa học ở các cơ sở giáo dục luật có uy tín để cùng giảng dạy, đào tạo, trao đổi chuyên môn về ngành luật.

Trước yêu cầu phát triển của Nhà trường để trở thành một cơ sở giáo dục đại học có uy tín về đào tạo nhân lực trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và nguồn nhân lực nói chung đáp ứng nhu cầu của xã hội. Tập thể bộ môn pháp luật đã xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Pháp luật. Những năm đầu tiên bộ môn đảm nhiệm giảng dạy pháp luật đại cương và các môn luật chuyên ngành cho tất cả các ngành đào tạo trong Nhà trường. Đến năm 2017 cùng sự nỗ lực của tập thể giảng viên bộ môn, Nhà trường đã tin tưởng giao nhiệm vụ đào tạo ngành luật cho bộ môn. Năm 2017, Bộ môn đã được giao xây dựng Đề án mở mới  chương trình đào tạo ngành Luật trình độ đại học và được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ngày 5/7/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 2491/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đào tạo ngành Luật trình độ đại học. Từ năm tuyển sinh 2018 Bộ môn luật đã chính thức tuyển sinh khóa đầu tiên sinh viên luật. Đến năm 2019, Bộ môn luật đã có 2 khóa sinh viên đại học chính quy ngành luật đang theo học tại trường. Năm 2023 là khóa sinh viên thứ 5 của ngành đào tạo luật. Theo thống kê số lượng sinh viên trúng tuyển năm sau cao hơn, có chất lượng hơn năm tuyển sinh trước. Kết quả này đã đánh dấu bước phát triển về cả lượng và chất của bộ môn luật.

 

Công tác đào tạo

- Năm 2018, tuyển sinh khóa đầu tiên ngành Luật: 50 sinh viên.

- Năm 2019, tuyển sinh khóa thứ 2 ngành Luật:  103 sinh viên.

- Năm 2020, tuyển sinh khóa thứ 3 ngành Luật: 220 sinh viên

- Năm 2021, tuyển sinh khóa thứ 4 ngành Luật: 300 sinh viên

- Năm 2022, tuyển sinh khóa thứ 5 ngành Luật: 110 sinh viên

- Năm 2023, tuyển sinh khóa thứ 6 ngành Luật 150 sinh viên

 

Công tác nghiên cứu khoa học

* Đề tài NCKH cấp Bộ:

- Năm 2017- 2019: TS. Trần Lệ Thu là thành viên tham gia thực hiện 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và đã được nghiệm thu đúng tiến độ, đạt kết quả tốt

* Đề tài NCKH cấp Cơ sở:

- Năm 2015: Thực hiện 04 đề tài NCKH cấp cơ sở  do 04 chủ nhiệm đề tài là TS. Trần Lệ thu; Ths. Phạm Quang Phương; Ths. Nguyễn Thị Bình; Ths. Vũ Thị Thùy Dung đã được nghiệm thu đúng tiến độ

- Năm 2016: Thực hiện 03 đề tài cấp cơ sở do 02 chủ nhiệm đề tài là TS. Trần Lệ thu; Ths. Phạm Quang Phương  đã được nghiệm thu đúng tiến độ

- Năm 2019: Thực hiện 02 đề tài NCKH cấp cơ sở, 02 chủ nhiệm đề tài là TS. Trần Lệ thu; Ths: Trần Nguyễn Thị Tâm Đan đã được  nghiệm  thu đúng tiến độ.

- Năm 2020: Thực hiện 02 đề tài NCKH cấp cơ sở, 02 chủ nhiệm đề tài là Ths. Vũ Thị Thùy Dung; Ths: Bùi Thị Thu Hường đã được nghiệm thu đúng tiến độ.

- Năm 2021: Thực hiện 02 đề tài NCKH cấp cơ sở, 02 chủ nhiệm đề tài là Ths. Phạm Ngọc Thúy, CN: Nguyễn Thị Quỳnh Anhđã được nghiệm thu đúng tiến độ

- Năm 2023: thực hiện 01 đề tài NCKH cấp cơ sở, 01 chủ nhiệm đề tài là TS. Trần Lệ Thu đã được nghiệm thu đúng tiến độ

- Các giảng viên trong bộ môn, trung bình mỗi năm đã công bố 10 -15 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín và chất lượng cao.