Chuyển tới nội dung

Bộ môn Luật

Khoa kinh tế Tài Nguyên và Môi Trường

Khoa kinh tế Tài Nguyên và Môi Trường

Kỳ thi quyết thắng lần tới, kỳ thi quyết thắng lần tới Kỳ thi quyết thắng lần tới, kỳ thi quyết thắng lần tới

Tuyển sinh

Lựa chọn ngành Luật - Hãy đến Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Lựa chọn ngành Luật - Hãy đến Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

20.12.2019
Sinh viên theo học ngành Luật tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ được trang bị các kiến thức chuyên sâu như: Luật Hình sự; Luật Dân sự; Luật Tố tụng hình sự; Luật Tố tụng dân sự; Luật Thương mại, Luật hành chính …

Thư viện ảnh