Chuyển tới nội dung

Lịch dự kiến quay trở lại trường học của sinh viên

29.04.2020

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có chuyển biến tốt. Nếu tình hình không có gì đặc biệt, sinh viên toàn trường sẽ QUAY TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC TỪ NGÀY 11/05/2020.

Đề nghị sinh viên Luật theo dõi website của Bộ môn để kịp thời cập nhật kế hoạch học tập trong thời gian tới.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác