Chuyển tới nội dung

Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

28.09.2020

 

Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 (Áp dụng cho sinh viên đại học chính quy khóa 10 và sinh viên học song bằng, sinh viên học lại, học cải thiện điểm cùng TKB chính khóa)

Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác