Chuyển tới nội dung

Thông báo xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2020 theo phương thức xét kết quả học và THPT và xét tuyển thẳng (Thông báo số 1)

27.04.2020

1. Đối tượng tuyển sinh:

     - Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2020.

- Thí sinh đang học THPT.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh theo hai phương thức (dự kiến):1901 chỉ tiêu, trong đó:

-Xét tuyển kết quả Học bạ (học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12): 1575 chỉ tiêu

- Xét tuyển thẳng tại trường: 326 chỉ tiêu, áp dụng đối với các thí sinh sau:

   + Thí sinh tốt nghiệp tại các trường Chuyên THPT.

+ Thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL IBT 64/120 điểm hoặc IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương do cơ quan quốc tế có thẩm quyền cấp còn thời hạn hiệu lực sử dụng.

+ Thí sinh tốt nghiệp THPT và đạt học lực giỏi 3 năm THPT lớp 10, 11, 12.

3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là điểm trung bình của 03 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) theo tổ hợp môn dùng để ĐKXT được làm tròn đến hai chữ số thập phân, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có) không nhỏ hơn 18.00 điểm

Tổ chức tuyển sinh:

4. Nguyên tắc xét tuyển

 - Nhà trường xét tuyển thẳng đối với các thí sinh tốt nghiệp tại các Trường chuyên THPT hoặc đạt học lực giỏi 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 hoặc có chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL IBT 64/120 điểm hoặc IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương do cơ quan quốc tế có thẩm quyền cấp còn thời hạn hiệu lực sử dụng.

- Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Trường xét tuyển theo nguyên tắc bình đẳng giữa các nguyện vọng, nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được tự động xét các nguyện vọng tiếp theo bình đẳng với các thí sinh khác.

 - Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong đợt xét tuyển.

- Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin ĐKXT. Nhà trường có quyền từ chối nhập học hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin ĐKXT với hồ sơ gốc.

5. Chỉ tiêu và mã ngành:

Chỉ tiêu các ngành thuộc trụ sở chính (tại Hà Nội)

https://tuyensinh.hunre.edu.vn/media/data/94891933_2978648098868153_2427012437589884928_o.png

Chỉ tiêu các ngành thuộc phân hiệu Thanh Hóa (Học tại Thanh Hóa)

https://tuyensinh.hunre.edu.vn/media/data/95389078_2978648195534810_7188845096731672576_o.png

6. Hồ sơ và phiếu đăng ký xét tuyển:

Thí sinh xem và tải trong file đính kèm.

7. Lịch tuyển sinh:

Nhà trường tiếp nhận hồ sơ ĐKXT từ ngày 28/04/2020, dự kiến công bố trúng tuyển ngày 30/6, ngày 30/7 và ngày 25/8/2020 (theo giai đoạn). Nhà trường có thông báo cụ thể về lịch tuyển sinh sau khi có hướng dẫn chính thức của Bộ GDĐT.

Thông tin chi tiết được cập nhật trên Website Trường: http://hunre.edu.vn/hre/d4398; Website Phân hiệu Thanh Hóa: http://tnmt.edu.vn/; Cổng thông tin tuyển sinh nhà trường: http://tuyensinh.hunre.edu.vn; Facebook: https://www.facebook.com/FanpageHunre.

Đường dây nóng Trụ sở chính: 0902130130 hoặc 0915826869, 0965200423. Thông tin tuyển sinh tại Phân hiệu liên hệ: 0373406009; 0915926023.

 

Bài viết khác