Chuyển tới nội dung

Các công trình nghiên cứu khoa học lĩnh vực pháp luật 2019 -2020

16.02.2020

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  LĨNH VỰC PHÁP LUẬT

NĂM 2019, ĐANG THỰC HIỆN NĂM 2020

 

  1. Đề tài NCKH

STT

TÊN CÔNG TRÌNH

NĂM

TÁC GIẢ

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

CẤP NGHIÊN CỨU

1

Hoàn thiện pháp luật về tích tụ đất nông nghiệp - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

2017-2019

Trần Lệ Thu (TV)

 

Đã nghiệm thu

Cấp Bộ

 

2

Nghiên cứu pháp luật về thu hồi đất ở qua thực tiễn tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

2019

Trần Lệ Thu

Đã nghiệm thu

Cấp cơ sở

3

Nghiên cứu pháp luật về án lệ liên quan đến chuyển giao quyền sử dụng đất tại Việt Nam

2019

Nguyễn Trần Thị Tâm Đan

Đã nghiệm thu

Cấp cơ sở

4

Chính sách pháp luật hình sự về tội phạm môi trường ở Việt Nam hiện nay

 

2020

Vũ Thị Thùy Dung

Chưa nghiệm thu

Cấp cơ sở

5

Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng theo pháp luật Việt Nam

2020

Bùi Thị Thu Hường

Chưa nghiệm thu

Cấp cơ sở

 

  1. Các bài báo:

STT

TÊN BÀI BÁO

TÁC GIẢ

TẠP CHÍ

NĂM

1

Sự cần thiết điều chỉnh bằng pháp luật về thu hồi đất ở và yêu cầu đặt ra đối với pháp luật về thu hồi đất ở

Trần Lệ Thu

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

ISSN, Số đặc biệt, tháng 11, năm 2019

2019

2

Giải pháp hoàn thiện pháp luật hình sự hiện hành về nhóm tội phạm về môi trường ở Việt Nam hiện nay

 

Vũ Thi Thùy Dung

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

ISSN: 1859 – 3917

Số tháng 4, năm 2019

2019

3

Chính sách pháp luật hình sự đối với tội phạm về môi trường: Một số vấn đề lý luận

 

Vũ Thị Thùy Dung

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

ISSN: 1859 – 3917

Số đặc biệt tháng 10, năm 2019

2019

4

Một số vấn đề đặt ra về bảo vệ môi trường biển ở Việt Nam hiện nay

 

Nguyễn Thị Bích

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

ISSN: 1859 - 1477

Số 10 tháng 5/2019

2019

5

Nghiên cứu hoạt động quản lý chỉ dẫn  địa lý ở Việt Nam để nâng cao chất lượng giảng dạy Luật Sở hữu trí tuệ ở trường Đại học

 

Bùi Thị Thu Hường

 

Tạp chí thiết bị giáo dục

ISSN 1859-0810

Số 199 kỳ 2 tháng 8/2019

 

2019

6

Nguyên tắc của pháp luật phát triển năng lượng sạch và gợi mở xây dựng luật phát triển năng lượng sạch ở Việt Nam.

 

Nguyễn Thị Bình

 

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

ISSN: 1859-1477

Số 22 (324) Kỳ 2 tháng 11 năm 2019

2019

7

Thực trạng pháp luật phát triển năng lượng sạch tại Việt Nam và giải pháp hoàn thiện.

 

Nguyễn Thị Bình

 

Tạp chí Lịch sử Đảng

ISSN 0936-8477

Số tháng 12/2019

2019

8

Trách nhiệm bảo vệ môi trường của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp

 

Nguyễn Thị Bình

Đào Thị Diệu Thương

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

- ISSN: 1859 -3917

- Số Đặc biệt tháng 10/2019

2019

9

Hoàn thiện pháp luật về giao và thu hồi khu vực biển đã giao cho các tổ chức, cá nhân sử dụng

 

Phạm Quang Phương

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

ISSN:1859-3917

Số Đặc biệt, tháng 9-2019

2019

 

 

 

Bài viết khác