Chuyển tới nội dung

Ngày pháp Luật Việt Nam 2020

08.11.2020

 

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2020, toàn thể giảng viên ngành Luật của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nỗ lực thể hiện vai trò gương mẫu, tiên phong của mỗi cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động thuộc trường; góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn pháp luật tới toàn thể sinh viên ngành Luật nói riêng, và sinh viên toàn trường nói chung.

Chủ đề Ngày pháp luật năm nay là “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2020, toàn ngành Tư pháp nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng”, toàn thể giảng viên và sinh viên ngành luật chung tay thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

- Tích cực tham gia hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật.

- Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

- Bảo đảm quyền con người, quyền công dân là mục tiêu và yêu cầu trong thực thi công vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.

- Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

Bài viết khác