Chuyển tới nội dung

Phân công Chủ nhiệm lớp, Cố vấn học tập Học kỳ II năm học 2019 – 2020

27.03.2020

Bộ môn Luật thông báo tới sinh viên các lớp ĐH8LA, ĐH9LA1, ĐH9LA2 để biết thông tin liên hệ Giáo viên chủ nhiệm và Cố vấn học tập.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác