Chuyển tới nội dung

TB_Về Thời khoá biểu học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 áp dụng cho sinh viên đại học chính quy khoá 11 (Thời khoá biểu này thay thế cho thời khoá biểu số 3580/TBTKB - TĐHHN ngay 13 tháng 9 năm 2021

28.09.2021

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác