Chuyển tới nội dung

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2 và học kỳ phụ năm học 2020-2021 theo phương thức thi trực tuyến

31.08.2021

Do tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo kế hoạch, tiến độ năm học 2020-2021 và không ảnh hưởng tới thời gian tốt nghiệp của người học, Nhà trường thông báo tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2 và học kỳ phụ năm học 2020-2021 theo phương thức trực tuyến

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác