Chuyển tới nội dung

Hướng dẫn công tác tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

28.07.2022

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Mã: DMT) hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 đối với thí sinh đăng ký dự tuyển (ĐKXT) vào Trường. Chi tiết thí sinh xem tại file đính kèm.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác