Chuyển tới nội dung

Kế hoạch về việc Triển khai Tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

19.08.2021

Kế hoạch về việc Triển khai Tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

1. Mục đích

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, giảng viên, người lao động và sinh viên đang công tác, học tập tại trường năm 2020.

Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021) và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng trong năm 2021.

Góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

 Góp phần thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tặng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

Tôn vinh các tấm gương tiêu biểu trong công tác, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, cá nhân đổi mới, sáng tạo thiết thực, hiệu quả trong công tác, giảng dạy và học tập tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

2. Yêu cầu

Triển khai Cuộc thi sâu rộng đến toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên trong độ tuổi đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Chi tiết kế hoạch xem tại file đính kèm

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác