Chuyển tới nội dung

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ; BỔ SUNG ẢNH HỒ SƠ MINH CHỨNG; RÀ SOÁT THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐỐI VỚI THÍ SINH ĐKXT HỌC BẠ TRỰC TUYẾN ĐỢT 1 & ĐỢT 2 (15/07 – 20/7/2021)

15.07.2021

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ; BỔ SUNG ẢNH HỒ SƠ MINH CHỨNG; RÀ SOÁT THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐỐI VỚI THÍ SINH ĐKXT HỌC BẠ TRỰC TUYẾN ĐỢT 1 & ĐỢT 2 (15/07 – 20/7/2021)

 

I. CÁC BƯỚC CHÍNH:

 

Bước 1

Dùng mật khẩu

OTP truy cập

Hồ sơ ĐKXT

  

         Bước 2

Kiểm tra trạng

thái hồ sơ ĐKXT

          

          Bước 3


Điều chỉnh nguyện

vọng ĐKXT ; bổ

sung ảnh chụp hồ sơ minh chứng nếu hồ sơ bị loại(không đủ điều kiện xét tuyển)

                Bước 4

Rà soát toàn bộ thông tin cá nhân, điểm xét tuyển và gửi email để thầy cô phê duyệt lại (đối với hồ sơ đang bị loại) hoặc yêu cầu sửa thông tin ĐKXT nếu thí sinh nhập sai thông tin cá nhân, điểm môn học.


II. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁC BƯỚC:

Thí sinh xem chi tiết tại file đính kèm.


Tệp tin đính kèm:

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác