Chuyển tới nội dung

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2020 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT (HỌC BẠ)

02.09.2020

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2020 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT (HỌC BẠ)

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội quyết định: Công nhận 6336 thí sinh trúng tuyển vào các ngành đại học chính quy đợt 1 năm 2020 theo phương thức sử dụng kết quả học tập THPT

Thí sinh xem danh sách chi tiết tại website:

(Thí sinh kiểm tra tên nhanh bằng cách: tải file về, ấn ctrl-F và nhập tên của thí sinh, ấn enter, nếu có tên trong danh sách sẽ hiện ra).

Lưu ý: Nhà trường gửi giấy báo cho thí sinh qua bưu điện, trường hợp chưa nhận được giấy báo, thí sinh đến nhập học bình thường sẽ được cấp lại tại trường.

https://www.hunre.edu.vn/quyet-dinh-cong-nhan-thi-sinh-trung-tuyen-vao-cac-nganh-dai-hoc-chinh-quy-dot-1-nam-2020-theo-phuong-thuc-su-dung-ket-qua-hoc-tap-thpt-hoc-ba.html

Bài viết khác