Chuyển tới nội dung

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2021

12.11.2021

 

 

Ngày 11/11/2021, Hội đồng khoa học của Bộ môn Pháp luật đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2021.

 

(Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài)

Sau thời gian triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu, Hội đồng NCKH đã tổ chức nghiệm thu 02 đề tài: 

Đề tài 1: “Nghiên cứu pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu theo hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU”– ThS. Phạm Ngọc Thúy là chủ nghiệm đề tài.

Thành phần hội đồng nghiệm thu đề tài 1 gồm có: 

  • Chủ tịch Hội đồng: TS. Trần Lệ Thu
  • Ủy viên Phản biện 1: TS. Khuất Thị Thu Hiền;
  • Ủy viên phản biện 2: ThS. Vũ Thị Thùy Dung;
  • Ủy viên: ThS. Bùi Thị Thu Hường
  • Ủy viên, Thư kí: ThS. Vũ Thị Hường

 

Đề tài 2: “Nghiên cứu pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất Nông nghiệp và thực tiễn tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An”– Cô Nguyễn Thị Quỳnh Anh là chủ nghiệm đề tài.

Thành phần hội đồng nghiệm thu đề tài 1 gồm có: 

  • Chủ tịch Hội đồng: TS. Trần Lệ Thu
  • Ủy viên Phản biện 1: TS. Khuất Thị Thu Hiền;
  • Ủy viên phản biện 2: ThS. Bùi Thị Thu Hường;
  • Ủy viên: ThS. Nguyễn Thị Phương Hồng
  • Ủy viên, Thư kí: ThS. Vũ Thị Hường

Tại buổi nghiệm thu- các chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt các kết quả của đề tài.

Hội đồng nghiệm thu đề tài đã đánh giá đây là các đề tài có đóng góp về mặt lý luận và thực tiễn; bên cạnh đó, hội đồng cũng đưa ra các nhận xét, góp ý nhằm hoàn thiện đề tài.  

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến nhận xét của thành viên Hội đồng khoa học, Chủ tịch Hội đồng kết luận: Các đề tài nghiên cứu khoa học được tổ chức nghiệm thu rất nghiêm túc, đưa ra các đánh giá nhận xét khách quan, chính xác đảm bảo tính khoa hoa. Bên cạnh đó các chủ nhiệm đề tài cũng đã thực hiện báo cáo trên tinh thần chủ động, học hỏi và sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học.

Vì vậy, các đề tài đã đáp ứng được các yêu cầu đối với một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Bên cạnh đó, các đề tài có thể được sử dụng cho giảng viên và sinh viên ngành luật tham khảo đối với các môn: Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Đất đai, Luật Dân sư…. 

Sau khi thống nhất ý kiến, hội đồng đồng ý nghiệm thu cả 02 đề tài nêu trên.

Bài viết khác