Chuyển tới nội dung

Thông báo Nộp học phí học kỳ II năm học 2020-2021

25.04.2021

THÔNG BÁO

V/v: Nộp học phí học kỳ II năm học 2020-2021

Căn cứ vào Quyết định số 2319/QĐ-TĐHHN, ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Quy định mức thu học phí năm học 2020-2021;

Nhà trường thông báo về việc nộp học phí kỳ II, năm học 2020-2021 của học viên, sinh viên như sau:

1. Mức nộp: Theo Quyết định số 2319/QĐ-TĐHHN, ngày 30/6/2020.

2. Hình thức nộp: Học viên, sinh viên nộp học phí theo hình thức online. Số tiền, số tín chỉ chính thức học viên, sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân để biết chi tiết.

3. Số tiền nộp: Theo báo nợ trong trang cá nhân của học viên, sinh viên để biết số tiền học phí phải nộp.

4. Thời hạn nộp học phí: từ ngày 23/04/2021 đến ngày 14/05/2021 Hết hạn nộp học phí học viên, sinh viên chưa nộp nhà trường sẽ xử lý theo quy định hiện hành.

Vậy, Nhà trường thông báo để sinh viên, học viên được biết. Yêu cầu các Khoa, bộ môn quản lý sinh viên, học viên; Chủ nhiệm lớp, Lớp trưởng các lớp thông báo và đôn đốc sinh viên, học viên thực hiện./.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác