Chuyển tới nội dung

Xét duyệt đề cương NCKH sinh viên ngành Luật - Khoa Lý luận chính trị năm học 2022-2023

09.11.2022

 

Tiếp nối các hoạt động thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, vào ngày 7-8/11 vừa qua Hội đồng đã tổ chức buổi xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Lý luận Chính trị năm học 2022-2023.

Năm học này, có tổng cộng 15 đề tài tham gia nghiên cứu của sinh viên, nhóm sinh viên đến từ nhiều lớp thuộc Khoa LLCT. Các đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề pháp lý từ lý luận đến thực tiễn, đưa ra giải pháp góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam. Một số đề tài như: Nội dung xoay quanh vấn đề về bản quyền không gian mạng; Quy định của pháp luật Việt Nam về trao đổi bù trừ tín chỉ cacbon; Quy định chung của pháp luật về giao dịch dân sự nhà ở…​

Thông qua buổi nghiệm thu, Hội đồng đã đưa ra những đánh giá về mục tiêu, nội dung, tính khoa học, tính thực tiễn, khả năng thuyết trình, tiếp cận khoa học công nghệ và những góp ý chi tiết nhằm hoàn thiện đề cương của sinh viên, nhóm nghiên cứu. Bên cạnh đó, sinh viên Khoa LLCT đã nghiêm túc tiếp thu, sửa đổi, rút kinh nghiệm để tiếp tục hành trình nghiên cứu đạt kết quả cao nhất

Bài viết khác